Zdjęcia

Sponsorzy:

Serdecznie dziękujemy za wykonywanie zdjęć podczas Zjazdu Piotrowi Krzyżagórskiemu oraz Wojciechowi Jasieckiemu. Jednocześnie dziękujemy za udostępnienie swoich zdjęć prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Krawcowi, dr. hab. inż. Maciejowi Komosińskiemu oraz prof. dr. hab. Włodzisławowi Duchowi.