PP-RAI'2018

18-19.10.2018 Poznań

Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji

Sponsorzy:

Raport podsumowujący

Materiały konferencyjne

Zdjęcia ze zjazdu

Zjazd jest wspólnym spotkaniem organizacji naukowych:

Organizacje wspierające Zjazd

Cele Zjazdu:

  1. Stworzenie platformy do dyskusji ważnych polskich środowisk badawczych AI/ML i z najbliższych dyscyplin.
  2. Dyskusja na temat nowych form organizacji i współpracy zespołów badawczych, odniesienie się do wzrostu zainteresowania AI oraz wskazywanie kierunków strategicznych badań i zastosowań, w tym obszarów interdyscyplinarnych.

  3. Powołanie rady koordynacyjnej głównych organizacji w celu reagowania wobec bieżących potrzeb oraz wspierania działań dla nowych edycji konferencji.

  4. Przygotowanie kolejnej edycji Zjazdu PP-RAI w 2019.

  5. Stworzenie raportu na temat polskich ośrodków badawczych oraz perspektyw ich rozwoju, opartego na wynikach dyskusji panelowych Zjazdu PP-RAI.

  6. Zwrócenie uwagi na potrzeby innego sposobu realizacji badań i wdrożeń AI, zwłaszcza w kontekście ubiegania się o projekty europejskie.

  7. Wskazanie potrzeb zmian we współpracy środowiska naukowego z partnerami biznesowymi oraz państwowymi instytucjami badawczymi.